תקנון צועדים בקבוצת הליכה בשביל ישראל

אנו שמחים על בחירתכם להצטרף לקבוצת הליכה של "על השביל"

בטרם ההשתתפות בטיולי שביל ישראל, אנו מבקשים ליידע אתכם במידע חשוב וחיוני הנוגע לאופיו של הטיול. ההשתתפות בטיולים מחייבת בריאות תקינה, יכולת גופנית גבוהה הכרוכה במאמץ וניסיון בטיולי שטח. הטיולים כוללים הליכה של כ10-18 ק”מ במסלולי שטח אתגריים בתוואי שטח קשים כגון מצוקים, ואדיות, בולדרים, עליות וירידות תלולות.

ציוד נדרש לכל טיול

דגשים נוספים

הרשמה לסדרת מקטעים

רכישה מוזלת של סדרת מקטעים, מקנה זכות להשתתפות במקטעי עונת ההליכה הנוכחית בלבד.

לא ניתן להעביר מקטעים שלא נוצלו לעונות הבאות, אך ניתן להשלים את המקטעים שנרכשו כפי המתואר בסעיף “השלמת טיולים” מטה.

ביטולים

ביטול הרשמה לעונה והחזר כספי

 יש להודיע למשרד בכתב על ביטול ההרשמה. 

ביטול ההרשמה לעונה יתאפשר עד הטיול השלישי בעונה, בניכוי דמי הרשמה בסך 100 ש”ח, ועמלת אשראי (אם העסקה בוצעה באשראי). החזר כספי יינתן באופן יחסי כאשר הטיולים שבוצעו יחשבו כטיולים חד פעמיים ולא במסגרת מנוי. מעבר לטיול השלישי לא יינתנו החזרים כספיים.

ביטול והשלמת טיולים

מטייל שייעדר מטיול נדרש להודיע על כך למשרד עד שבוע לפני תאריך הטיול.

מטייל שהודיע על היעדרותו למשרד בזמן, יהיה רשאי להשלים את הטיול החסר עם קבוצה אחרת, על בסיס מקום פנוי ובתיאום עם המשרד.

ניתן להשלים שני טיולים בשנה לכל היותר. הזכות שמורה כל עוד המטייל רשום לקבוצה בשנה הנתונה. בנוסף, תשמר הזכות להשלמות שנה נוספת כאשר המטייל אינו רשום לקבוצה. 

בנוסף ניתן להשלים טיול נוסף בכל עונה, אשר יבוטל על ידי המטייל בשל מחלה/בלת”מ, כל עוד הודיע למשרד עד 48 שעות לפני מועד הטיול.

מובהר כי לא יהיו תקפות הודעות ביטולים של המטייל דרך המדריך, המלווה, או חברים. הודעות ביטול תקפות דרך המשרד בלבד.

ביטול בשל תנאי מזג אויר

 במקרה של מזג אוויר חריג (גשם או שרב) חברת על השביל מפעילה שיקול דעת מקצועי לגבי קיום הפעילות בתנאים אלה, והחלטה על קיום הטיול היא של חברת על השביל בלבד.

במקרה שכזה, וכאשר חברת על השביל החליטה לקיים את הטיול, מטייל שלא יגיע מיוזמתו, יחשב כאילו הגיע לטיול.

חברת על השביל שומרת את האופציה לקיים מקטע אחר, באיזור אשר יתאים למזג האויר באותו יום.

במידה וחברת על השביל החליטה על ביטול המקטע בנסיבות אלו, תצא הודעה מסודרת לכל המטיילים עד 48 שעות לפני הטיול, ויקבע תאריך חלופי.

שיהיה מסע מוצלח!