תקנון צועדים בקבוצת הליכה בשביל ישראל

אנו שמחים על בחירתכם להצטרף לקבוצת הליכה של "על השביל"

בטרם ההשתתפות בטיולי שביל ישראל, אנו מבקשים ליידע אתכם במידע חשוב וחיוני הנוגע לאופיו של הטיול. ההשתתפות בטיולים מחייבת בריאות תקינה, יכולת גופנית גבוהה הכרוכה במאמץ וניסיון בטיולי שטח. הטיולים כוללים הליכה של כ10-18 ק"מ במסלולי שטח אתגריים בתוואי שטח קשים כגון מצוקים, ואדיות, בולדרים, עליות וירידות תלולות.

ציוד נדרש לכל טיול

דגשים נוספים

הרשמה לסדרת מקטעים

המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

רכישה מוזלת של סדרת מקטעים, מקנה זכות להשתתפות במקטעי עונת ההליכה הנוכחית בלבד.

לא ניתן להחליף מקטעים שלא נוצלו במקטעים אחרים, או לקבל עליהם זיכוי כספי, אך ניתן להשלים את המקטעים שנרכשו כפי המתואר בסעיף “השלמת טיולים” מטה.

ביטולים

ביטול הרשמה לעונה והחזר כספי

 יש להודיע למשרד בכתב על ביטול ההרשמה. 

ביטול ההרשמה לעונה יתאפשר רק בעונה ראשונה של המטייל, עד הטיול השלישי של הקבוצה בעונה. החזר כספי ינתן בניכוי דמי ביטול/מקדמה בסך 10% מעלות המנוי (לא משנה עילת הביטול).  החזר כספי יינתן באופן יחסי כאשר הטיולים שבוצעו יחשבו לפי מחיר טיולים חד פעמיים ולא במסגרת מנוי. 
מעבר לטיול שלישי של הקבוצה בעונה ראשונה, או מעבר ל-14 יום מיום רכישת המנוי לכל עונה אחרת, לא ינתנו החזרים כספיים, אך תנתן אפשרות לנצל את יתרת הזכות בטיולים עתידיים.

החזרים כספיים מאושרים יועברו עד ל 20 לחודש העוקב לאישור ההחזר.

אי הגעה לטיול והשלמת טיולים

מטייל שאינו יכול להגיע לטיול מסוים, נדרש להודיע על כך למשרד בטופס הייעודי עד התאריך שניתן בהודעה לפני הטיול.

מטייל שהודיע על היעדרותו למשרד בזמן, יהיה רשאי להשלים את הטיול החסר עם קבוצה מקבילה, על בסיס מקום פנוי ובתיאום עם המשרד.

ניתן להשלים שלושה טיולים בשנה לכל היותר. הזכות שמורה כל עוד המטייל רשום לקבוצה בשנה הנתונה. בנוסף, תשמר הזכות להשלמות שנה נוספת כאשר המטייל אינו רשום לקבוצה. 

מובהר כי לא יהיו תקפות הודעות ביטולים של המטייל דרך המדריך, המלווה, או חברים. הודעות ביטול תקפות דרך מילוי טופס אי הגעה בלבד.

ביטול בשל תנאי מזג אויר

 במקרה של מזג אוויר חריג (גשם או שרב) חברת על השביל מפעילה שיקול דעת מקצועי לגבי קיום הפעילות בתנאים אלה, והחלטה על קיום הטיול היא של חברת על השביל בלבד.

במקרה שכזה, וכאשר חברת על השביל החליטה לקיים את הטיול, מטייל שלא יגיע מיוזמתו, יחשב כאילו הגיע לטיול.

חברת על השביל שומרת את האופציה לקיים מקטע אחר, באיזור אשר יתאים למזג האויר באותו יום.

במידה וחברת על השביל החליטה על ביטול המקטע בנסיבות אלו, תצא הודעה מסודרת לכל המטיילים עד 48 שעות לפני הטיול, ויקבע תאריך חלופי.

תמונות ומדיה חברתית

 חברת על השביל שומרת לעצמה את הזכות לצלם את הטיולים ולהשתמש בהם, וכמו כן בתמונות אשר מועלות לקבוצות הווטסאפ של קבוצות ההליכה, בפרסומים שונים במדיה החברתית.

מטייל אשר אינו מעוניין שתמונות אשר צילם יתפרסמו, לא יעלה תמונות אלו לקבוצות הווטסאפ המתוחזקות ע"י על השביל.

מטייל אשר אינו מעוניין להופיע בתמונות במדיה החברתית, יודיע על כך למשרד מראש

שיהיה מסע מוצלח!