השלמת מקטע בקבוצת הליכה

לא הצלחתם להסתנכרן למקטע בקבוצתכם? אין בעיה, תוכלו להשלימו עם קבוצות אחרות שצועדות בשביל, במילוי הטופס למטה. ניתן להעזר בלוח השנה שלנו בכדי לראות מתי מתבצע המקטע החסר. אישור ההשלמה תלוי בעמידה בתנאים אשר כתובים בתקנון הצועדים של "על השביל". התנאים הרלוונטים הם כדלקמן:

ביטול והשלמת טיולים

  • מטייל שייעדר מטיול מסוים ורוצה להשלימו נדרש להודיע על כך למשרד עד שבוע לפני תאריך הטיול.
  • מטייל שהודיע על היעדרותו למשרד בזמן, יהיה רשאי להשלים את הטיול החסר עם קבוצה אחרת, על בסיס מקום פנוי ובתיאום עם המשרד.
  • ניתן להשלים שני טיולים בשנה לכל היותר. הזכות שמורה כל עוד המטייל רשום לקבוצה בשנה הנתונה. בנוסף, תשמר הזכות להשלמות שנה נוספת כאשר המטייל אינו רשום לקבוצה.
  • בנוסף ניתן להשלים טיול נוסף בכל עונה, אשר יבוטל על ידי המטייל בשל מחלה/בלת"מ, כל עוד הודיע למשרד עד 48 שעות לפני מועד הטיול.
Please wait...